• - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1550 - TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  2.050.000 VNĐ

  Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1550
  Giá bán: 2.050.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1550
  + - TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC
  + - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP
 • - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1310 - TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  1.230.000 VNĐ

  Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1310
  Giá bán: 1.230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1310
  + - TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC
  + - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3D2228P - 24 cổng 100M Ethernet thường - 4 cổng 1000M Ethernet thường - 4 cổng combo 1000M quang/thường - 1 cổng console - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  29.320.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3D2228P
  Giá bán: 29.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3D2228P
  + - 24 cổng 100M Ethernet thường
  + - 4 cổng 1000M Ethernet thường
  + - 4 cổng combo 1000M quang/thường
  + - 1 cổng console
  + - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3D2216P - 16 cổng 100M Ethernet thường - 2 cổng 1000M Ethernet thường - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang) - 1 cổng console - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  24.890.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3D2216P
  Giá bán: 24.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3D2216P
  + - 16 cổng 100M Ethernet thường
  + - 2 cổng 1000M Ethernet thường
  + - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang)
  + - 1 cổng console
  + - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3D2208P - 8 cổng 100M Ethernet thường - 2 cổng 1000M Ethernet thường - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang) - 1 cổng console - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  15.680.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3D2208P
  Giá bán: 15.680.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3D2208P
  + - 8 cổng 100M Ethernet thường
  + - 2 cổng 1000M Ethernet thường
  + - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang)
  + - 1 cổng console
  + - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E - Lớp 2, 24 cổng 100M PoE - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 370W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  21.480.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E
  Giá bán: 21.480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E
  + - Lớp 2, 24 cổng 100M PoE
  + - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 370W
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E - Lớp 2, 16 cổng 100M PoE - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 230W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  12.610.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E
  Giá bán: 12.610.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E
  + - Lớp 2, 16 cổng 100M PoE
  + - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 230W
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E - Lớp 2, 8 cổng 100M PoE - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 123W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  5.800.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E
  Giá bán: 5.800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E
  + - Lớp 2, 8 cổng 100M PoE
  + - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 123W
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E - Lớp 2, 4 cổng 100M PoE - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 58W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  2.110.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E
  Giá bán: 2.110.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E
  + - Lớp 2, 4 cổng 100M PoE
  + - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 58W
 • Vỏ che camera ngoài trời loại lớn Xem ngay

  800.000 VNĐ

  Vỏ che camera HIKVISION VC-04
  Giá bán: 800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Vỏ che camera ngoài trời loại lớn
 • - Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision - Input: AC 220-240V /50Hz - Output: DC 12V – 30A - Cấp nguồn cho hệ thống 24- 32 camera Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  1.100.000 VNĐ

  Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision
  Giá bán: 1.100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - Output: DC 12V – 30A
  + - Cấp nguồn cho hệ thống 24- 32 camera
 • - Nguồn tổng camera 20A chuyên dụng cho hệ thống camera - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 20A - Cấp nguồn cho hệ thống dưới 20 camera Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  850.000 VNĐ

  Nguồn tổng 20A cho camera HiKvision
  Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng camera 20A chuyên dụng cho hệ thống camera
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - OutPut: DC 12V – 20A
  + - Cấp nguồn cho hệ thống dưới 20 camera
 • - Nguồn tổng 15A cho hệ thống camera chuyên dụng - Input: AC 220-240V /50Hz - Output: DC 12V – 15.A - Cấp nguồn cho hệ thống 10 - 16 camera - Ko kèm Jac nguồn Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  700.000 VNĐ

  Nguồn tổng 15A cho camera HiKvision
  Giá bán: 700.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 15A cho hệ thống camera chuyên dụng
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - Output: DC 12V – 15.A
  + - Cấp nguồn cho hệ thống 10 - 16 camera
  + - Ko kèm Jac nguồn
 • - Nguồn tổng 10A cho camera HiKvision - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 10.A - Ko kèm Jac nguồn Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  600.000 VNĐ

  Nguồn tổng 10A cho camera HiKvision
  Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 10A cho camera HiKvision
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - OutPut: DC 12V – 10.A
  + - Ko kèm Jac nguồn
 • - Nguồn tổng 5A cho camera HiKvision - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 5.A Chưa có VAT - Ko kèm Jac nguồn Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  320.000 VNĐ

  Nguồn tổng 5A cho camera HiKvision
  Giá bán: 320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 5A cho camera HiKvision
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - OutPut: DC 12V – 5.A Chưa có VAT
  + - Ko kèm Jac nguồn
 • - Chân đế camera HiKvision CD205 - Chân đế dùng ngoài trời - Chất liệu: thép dày sơn tĩnh điện - Màu: Trắng Xem ngay

  220.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision CD205
  Giá bán: 220.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế camera HiKvision CD205
  + - Chân đế dùng ngoài trời
  + - Chất liệu: thép dày sơn tĩnh điện
  + - Màu: Trắng
 • - Chân đế dùng trong nhà bằng thép mạ Xem ngay

  120.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision CD103
  Giá bán: 120.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế dùng trong nhà bằng thép mạ
 • - Chân đế camera Speed Dome - Chân đế lắp trần - Chất liệu nhôm, màu trắng - Lắp đặt trong nhà và ngoài trời Xem ngay

  750.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision DS-1661ZJ
  Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế camera Speed Dome
  + - Chân đế lắp trần
  + - Chất liệu nhôm, màu trắng
  + - Lắp đặt trong nhà và ngoài trời
 • - Chân đế treo trần loại ngắn - Chân đế cho Speed Dome - Màu trắng Xem ngay

  450.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision DS-1663ZJ
  Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế treo trần loại ngắn
  + - Chân đế cho Speed Dome
  + - Màu trắng
 • - Chân đế treo tường, lắp ngoài trời - Chân đế cho Speed Dome - Màu trắng - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước Φ176.8 x 194 x 419.5mm Xem ngay

  640.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision DS-1602ZJ
  Giá bán: 640.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế treo tường, lắp ngoài trời
  + - Chân đế cho Speed Dome
  + - Màu trắng
  + - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  + - Kích thước Φ176.8 x 194 x 419.5mm
Sản phẩm bạn vừa xem
CƠ SỞ 1 Số 210 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3537 9888
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
CƠ SỞ 2 Số 2, ngõ 71, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3874 6868
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
CƠ SỞ 3 Số 30 Nguyễn Văn Huyên (nối dài), Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    0986 38 9981
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
Trung tâm bảo hành Tầng 3, 210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2655 (+106)
                    093 669 7181
Email: baohanh@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2017 Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông An Khang. GPKD số 010203839 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp.

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến