• - Loai Tivi: SMART Tivi 3D - Kích thước: 75 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 800HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV: HDMI*4/USB*3/DVB-T2\ - Hệ điều hành:Android Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  71.390.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 75 inch 75X8500C 4K UHD
  Giá bán: 71.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi 3D
  + - Kích thước: 75 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 800HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV: HDMI*4/USB*3/DVB-T2\
  + - Hệ điều hành:Android
 • - Loai Tivi: SMART Tivi cong - Kích thước: 65 inch/4K Ultra HD (3840 x 2160px) HDR - Motionflow™ XR 800HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 - Hệ điều hành:Android Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  51.490.000 VNĐ

  SMART Tivi Cong SONY 65 inch 65S8500D 4K UHD
  Giá bán: 51.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi cong
  + - Kích thước: 65 inch/4K Ultra HD (3840 x 2160px) HDR
  + - Motionflow™ XR 800HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
  + - Hệ điều hành:Android
 • - Loai Tivi: SMART Tivi 3D - Kích thước: 65 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 800HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 - Hệ điều hành:Android Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  57.990.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 65 inch 65X9300D 4K Ultra HDR
  Giá bán: 57.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi 3D
  + - Kích thước: 65 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 800HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
  + - Hệ điều hành:Android
 • - Loai Tivi: SMART Tivi - Kích thước: 65 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 800HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 - Hệ điều hành:Android Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  45.290.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 65 inch 65X8500D 4K Ultra HDR
  Giá bán: 45.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi
  + - Kích thước: 65 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 800HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
  + - Hệ điều hành:Android
 • - Loai Tivi: SMART Tivi - Kích thước: 55 inch/4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 200HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 - Hệ điều hành: Android Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  29.390.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 55 inch 55X7000D 4K Ultra HD
  Giá bán: 29.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi
  + - Kích thước: 55 inch/4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 200HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
  + - Hệ điều hành: Android
 • - Loai Tivi: Internet Tivi - Kích thước: 55 inch Full HD (1920 x 1080px) - Motionflow™ XR 200HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*2/USB*2/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  17.290.000 VNĐ

  Internet Tivi SONY 55 inch 55W650D Full HD
  Giá bán: 17.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Internet Tivi
  + - Kích thước: 55 inch Full HD (1920 x 1080px)
  + - Motionflow™ XR 200HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*2/USB*2/DVB-T2
 • - Loai Tivi: SMART Tivi - Kích thước: 50 inch màn hình cong 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 200HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  23.190.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 50 inch 50S8000D 4K Ultra HDR
  Giá bán: 23.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi
  + - Kích thước: 50 inch màn hình cong 4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 200HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
 • - Loai Tivi: SMART Tivi 3D - Kích thước: 50 inch Full HD (1920 x 1080px) - Motionflow™ XR 800HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Component/ HDMI*4/USB*2/DVB-T2 - Hệ điều hành:Android Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  17.690.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 50 inch 50W800C Full HD
  Giá bán: 17.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: SMART Tivi 3D
  + - Kích thước: 50 inch Full HD (1920 x 1080px)
  + - Motionflow™ XR 800HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Component/ HDMI*4/USB*2/DVB-T2
  + - Hệ điều hành:Android
 • - Loai Tivi: Internet Tivi - Kích thước: 49 inch Full HD (1920 x 1080px) - Motionflow™ XR 200 Hz - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*2/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  13.390.000 VNĐ

  Internet Tivi SONY 49 inch 49W750D Full HD
  Giá bán: 13.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Internet Tivi
  + - Kích thước: 49 inch Full HD (1920 x 1080px)
  + - Motionflow™ XR 200 Hz
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*2/DVB-T2
 • - Loai Tivi: Smart Tivi - Kích thước: 49 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 200 Hz - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  18.890.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 49 inch 49X8000D 4K Ultra HDR
  Giá bán: 18.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Smart Tivi
  + - Kích thước: 49 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 200 Hz
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
 • - Loai Tivi: Smart Tivi - Kích thước: 43 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Motionflow™ XR 200 Hz - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  14.990.000 VNĐ

  SMART Tivi SONY 43 inch 43X8000E 4K Ultra HDR
  Giá bán: 14.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Smart Tivi
  + - Kích thước: 43 inch 4K Ultra HD (3840 x 2160px)
  + - Motionflow™ XR 200 Hz
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*4/USB*3/DVB-T2
 • - Loai Tivi: Tivi Internet - Kích thước: 43 inch Full HD (1920 x 1080) - Motionflow™ XR 200 Hz - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*2/USB*2/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  10.590.000 VNĐ

  Internet TIVI SONY 43 inch 43W750D
  Giá bán: 10.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Tivi Internet
  + - Kích thước: 43 inch Full HD (1920 x 1080)
  + - Motionflow™ XR 200 Hz
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Có cổng Composite và cổng Component/HDMI*2/USB*2/DVB-T2
 • - Loai Tivi: Tivi LED thường - Kích thước: 40 inch Full HD (1920 x 1080px) - Motionflow™ XR 100 Hz - Cổng AV:Component/HDMI*2/USB*1/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  7.290.000 VNĐ

  Tivi SONY 40 INCH 40R350D Full HD
  Giá bán: 7.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Tivi LED thường
  + - Kích thước: 40 inch Full HD (1920 x 1080px)
  + - Motionflow™ XR 100 Hz
  + - Cổng AV:Component/HDMI*2/USB*1/DVB-T2
 • - Loai Tivi: Internet Tivi - Kích thước: 32 inch HD (1366 x 768px) - Tần số: 200HZ - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AV:Component/HDMI*2/USB*2/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  7.090.000 VNĐ

  Internet Tivi SONY 32W600D 32 inch giá rẻ
  Giá bán: 7.090.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loai Tivi: Internet Tivi
  + - Kích thước: 32 inch HD (1366 x 768px)
  + - Tần số: 200HZ
  + - Wifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng
  + - Cổng AV:Component/HDMI*2/USB*2/DVB-T2
 • - Loại Tivi: LED Thường - Kích thước: 32 inch HD (1366 x 768px) - Cổng kết nối AV: Component/HDMI/USB/DVB-T2 Xem ngay Bảo hành: 24 Tháng

  5.290.000 VNĐ

  Tivi LED SONY 32 inch 32R300D
  Giá bán: 5.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại Tivi: LED Thường
  + - Kích thước: 32 inch HD (1366 x 768px)
  + - Cổng kết nối AV: Component/HDMI/USB/DVB-T2
Sản phẩm bạn vừa xem
CƠ SỞ 1 Số 210 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3537 9888
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
CƠ SỞ 2 Số 2, ngõ 71, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3874 6868
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
CƠ SỞ 3 Số 30 Nguyễn Văn Huyên (nối dài), Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    0986 38 9981
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
Trung tâm bảo hành Tầng 3, 210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2655 (+106)
                    093 669 7181
Email: baohanh@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2017 Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông An Khang. GPKD số 010203839 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp.

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến