Tất cả có 21 Bàn phím Corsair

 • Bàn phím Corsair K100 AIR-BLK-MX ULP TCT-RGB CH-913A01U-NA Corsair
  Giá bán: 7.060.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K100 AIR-BLK-MX ULP TCT-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 108 phím (4 phím Macro)
  + Kết nối: Không dây Slipstream, Bluetooth, có dây USB
  + Khoảng cách kết nối không dây lên tới 10m
  + Thời lượng Pin sử dụng lên tới 200 giờ
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX Ultra LP TACTILE
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng: 1.27kg
  + Màu sắc: Black (đen)
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K100 Midnight Gold-OPX RF-RGB CH-912A21A-NA Corsair
  Giá bán: 6.420.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K100 Midnight Gold-OPX RF-RGB
  + Dạng bàn phím: Mở rộng, 110 phím (6 phím Marco)
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CORSAIR OPX Optical-Mechanical
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Đi kèm đệm kê tay
  + Trọng lượng: 2.295kg
  + Màu sắc: MIDNIGHT GOLD (vàng)
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K100 BLK-MX SPEED-RGB CH-912A014-NA Corsair
  Giá bán: 5.930.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K100 BLK-MX SPEED-RGB
  + Dạng bàn phím: Mở rộng, 110 phím (6 phím Marco)
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX SPEED
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Đi kèm đệm kê tay
  + Trọng lượng: 2.295kg
  + Màu sắc: Đen
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K100 BLK-OPX RF-RGB CH-912A01A-NA Corsair
  Giá bán: 5.930.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K100 BLK-OPX RF-RGB
  + Dạng bàn phím: Mở rộng, 110 phím (6 phím Marco)
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CORSAIR OPX Optical-Mechanical
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Đi kèm đệm kê tay có thể tháo rời
  + Trọng lượng: 2.295kg
  + Màu sắc: Đen
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 MAX-BLK-MGX White-RGB CH-910961G-NA Corsair
  Giá bán: 6.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 MAX-BLK-MGX White-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CORSAIR MGX
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Đi kèm đệm kê tay có thể tháo rời
  + Trọng lượng: 1.96kg
  + Màu sắc: Đen
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 PRO-WHT-OPX Silver-RGB CH-910951A-NA Corsair
  Giá bán: 4.450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 PRO-WHT-OPX Silver-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches Corsair OPX
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng: 1.66kg
  + Màu sắc: Trắng
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 PRO-BLK-OPX Silver-RGB CH-910941A-NA Corsair
  Giá bán: 4.180.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 PRO-BLK-OPX Silver-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches Corsair OPX
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng: 1.708kg
  + Kích thước: 444mm x 166mm x 40mm
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 PRO BLK-MX SPEED-RGB CH-9109414-NA Corsair
  Giá bán: 4.080.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 PRO BLK-MX SPEED-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX SPEED
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng: 1.72kg
  + Kích thước: 444mm x 166mm x 40mm
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 PRO BLK-MX Blue-RGB CH-9109411-NA Corsair
  Giá bán: 3.970.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 PRO BLK-MX Blue-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX Blue
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng: 1.72kg
  + Kích thước: 444mm x 166mm x 40mm
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 PRO BLK-MX Brown-RGB CH-9109412-NA Corsair
  Giá bán: 3.970.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 PRO BLK-MX Brown-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX Brown
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng: 1.72kg
  + Kích thước: 444mm x 166mm x 40mm
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 PRO BLK-MX Red-RGB CH-9109410-NA Corsair
  Giá bán: 3.970.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB OPX
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX Red
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng 1.72kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB OPX CH-911901A-NA Corsair
  Giá bán: 3.830.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB OPX
  + Dạng bàn phím: TKL, 87 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CORSAIR OPX Optical-Mechanical
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng 1.145kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB MX SPEED CH-9119014-NA Corsair
  Giá bán: 3.700.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB MX SPEED
  + Dạng bàn phím: TKL, 87 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate up to 8000Hz
  + Key Switches CHERRY MX SPEED
  + On Board Memory 8MB
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng 1.33kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K70 CORE-BLK-CRSR MX-RGB CH-910971E-NA Corsair
  Giá bán: 2.600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K70 CORE-BLK-CRSR MX-RGB
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Report rate 1000Hz
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng 1.199kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím không dây Corsair K65 CSR RED-BLK-GREY CH-91D401L-NA Corsair
  Giá bán: 4.220.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming không dây Corsair K65 CSR RED-BLK-GREY
  + Dạng bàn phím: 75% layout
  + Kết nối: không dây 2.4Ghz, Bluetooth, có dây USB
  + Khoảng cách kết nối lên tới 10m
  + Thời lượng Pin lên tới 266 giờ (khi tắt đèn)
  + Report rate 1000Hz
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng 1.224kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím không dây Corsair K65 CSR RED-BLK-GLD CH-91D421L-NA Corsair
  Giá bán: 4.220.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming không dây Corsair K65 CSR RED-BLK-GLD
  + Dạng bàn phím: 75% layout
  + Kết nối: không dây 2.4Ghz, Bluetooth, có dây USB
  + Khoảng cách kết nối lên tới 10m
  + Thời lượng Pin lên tới 266 giờ (khi tắt đèn)
  + Report rate 1000Hz
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Trọng lượng 1.224kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K65 PRO MINI RGB OPX CH-91A401A-NA Corsair
  Giá bán: 3.140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím cơ gaming Corsair K65 PRO MINI RGB OPX
  + Dạng bàn phím: 65%, 67 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Key Switches CORSAIR OPX
  + Report rate up to 8000Hz
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + On Board Memory 8MB
  + Trọng lượng 0.833kg
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K60 PRO SE-Mx VIOLA-RGB Led CH-910D119-NA Corsair
  Giá bán: 2.650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím gaming Corsair K60 PRO SE-Mx VIOLA-RGB Led
  + Dạng bàn phím: Fullsize, 104 phím
  + Kết nối: dây USB
  + Switch cơ
  + Key Switches CHERRY VIOLA
  + Report rate 1000Hz
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  + LED RGB
  + Đệm kê tay có thể tháo rời
  + Trọng lượng 1.55kg
  + Kích thước 441 x 137 x 37mm
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K60 PRO-Mx VIOLA-RGB Led CH-910D019-NA Corsair
  Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model CH-910D019-NA
  + Report rate 1.000Hz
  + Kết nối bàn phím USB 3.0 hoặc 3.1 Type-A
  + Đèn nền bàn phím RGB
  + Key Switches CHERRY VIOLA
  + Rollover phím Full Key (NKRO) với tính năng Anti-Ghosting 100%
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Bàn phím Corsair K55 CORE RGB CH-9226C65-NA Corsair
  Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím gaming Corsair K55 CORE RGB
  + Dạng bàn phím: mở rộng, 110 phím
  + Macro Control: 6 phím chuyên dụng
  + Kết nối: dây USB
  + Switch bấm cao su giả cơ
  + LED RGB 10 vùng có thể điều chỉnh
  + Chống tràn 300ml
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


1 2
Thương hiệu
Sản phẩm bạn vừa xem

Cơ sở 1

Cơ sở 2

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

 • Tầng 2, 25 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900 2655 (+105)
                      093 669 7181
 • Email: baohanh@ankhang.com.vn
 • [Bản đồ đường đi]

1900 2655

(08:00 - 20:00)

Chat Facebook

(08:00 - 20:00)

Chat Zalo

(08:00 - 20:00)

Tiktok