Tất cả có 83 Laptop Macbook

 • MacBook Pro 14 - M3 Pro - MRX33SA/A (18GB-512GB) Apple
  Giá bán: 49.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 11-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 18GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 14-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 72.4Wh
  + Weight 1.61kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Max - MUW63SA/A (48GB-1TB) Apple
  Giá bán: 104.230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Max CPU 16-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 48GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 40-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.16kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Max - MUW73SA/A (48GB-1TB) Apple
  Giá bán: 104.230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Max CPU 16-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 48GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 40-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.16kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Max - MRW33SA/A (36GB-1TB) Apple
  Giá bán: 91.520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Max CPU 14-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 36GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 30-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.16kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Max - MRW73SA/A (36GB-1TB) Apple
  Giá bán: 91.520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Max CPU 14-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 36GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 30-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.16kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Pro - MRW63SA/A (36GB-512GB) Apple
  Giá bán: 76.270.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 12-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 36GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 18-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.14kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Pro - MRW23SA/A (36GB-512GB) Apple
  Giá bán: 76.270.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 12-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 36GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 18-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.14kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Pro - MRW43SA/A (18GB-512GB) Apple
  Giá bán: 66.100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 12-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 18GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 18-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.14kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 16 - M3 Pro - MRW13SA/A (18GB-512GB) Apple
  Giá bán: 66.100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 12-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 18GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 16.2 inch
  + VGA GPU 18-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 100Wh
  + Weight 2.14kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 - M3 Max - MRX83SA/A (36GB-1TB) Apple
  Giá bán: 81.350.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Max CPU 14-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 36GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 30-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 72.4Wh
  + Weight 1.62kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 - M3 Max - MRX53SA/A (36GB-1TB) Apple
  Giá bán: 81.350.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Max CPU 14-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 36GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 30-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 72.4Wh
  + Weight 1.62kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 - M3 Pro - MRX43SA/A (18GB-1TB) Apple
  Giá bán: 61.010.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 12-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 18GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 18-Core
  + Color Space Black (Đen)
  + Pin Li-Po 72.4Wh
  + Weight 1.61kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 - M3 Pro - MRX73SA/A (18GB-1TB) Apple
  Giá bán: 61.010.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 12-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 18GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 18-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 72.4Wh
  + Weight 1.61kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 - M3 Pro - MRX63SA/A (18GB-512GB) Apple
  Giá bán: 50.850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 Pro CPU 11-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 18GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 14-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 72.4Wh
  + Weight 1.61kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 M3 - MXE13SA/A (16GB-1TB) Apple
  Giá bán: 50.850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 CPU 8-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 16GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 10-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 70Wh
  + Weight 1.55kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 M3 - MXE03SA/A (16GB-1TB) Apple
  Giá bán: 50.850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 CPU 8-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 16GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 10-Core
  + Color Space Grey (Xám)
  + Pin Li-Po 70Wh
  + Weight 1.55kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 M3 - MR7K3SA/A (8GB-1TB) Apple
  Giá bán: 45.770.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 CPU 8-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 8GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 10-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 70Wh
  + Weight 1.55kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 M3 - MTL83SA/A (8GB-1TB) Apple
  Giá bán: 45.770.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 CPU 8-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 8GB
  + SSD 1TB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch
  + VGA GPU 10-Core
  + Color Space Grey (Xám)
  + Pin Li-Po 70Wh
  + Weight 1.55kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 M3 - MTL73SA/A (8GB-512GB) Apple
  Giá bán: 40.670.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 CPU 8-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 8GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch, độ phân giải gốc 3024x1964 ở 254 pixel mỗi inch, độ sáng tối đa 1600 nits (HDR)
  + VGA GPU 10-Core
  + Color Space Grey (Xám)
  + Pin Li-Po 70Wh
  + Weight 1.55kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • MacBook Pro 14 M3 - MR7J3SA/A (8GB-512GB) Apple
  Giá bán: 40.670.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng Chính Hãng tại TTBH Ủy quyền.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chip Apple M3 CPU 8-Core
  + Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng
  + Neural Engine 16-Core
  + RAM 8GB
  + SSD 512GB
  + Display Liquid Retina XDR 14.2 inch, độ phân giải gốc 3024x1964 ở 254 pixel mỗi inch, độ sáng tối đa 1600 nits (HDR)
  + VGA GPU 10-Core
  + Color Silver (Bạc)
  + Pin Li-Po 70Wh
  + Weight 1.55kg
  + OS Mac-OS
  Khuyến mại:

  - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm trị giá 999.000đ
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


1 2 3 4 5
Thương hiệu
Mức giá
Dòng sản phẩm
CPU
Tốc độ CPU
Dung lượng RAM
Dung lượng ổ cứng
Card đồ họa
Kích thước màn hình
Bảo mật
Hệ điều hành
Cân nặng
Vỏ
Màu sắc
Bảo hành
Sản phẩm bạn vừa xem

Cơ sở 1

Cơ sở 2

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

 • Tầng 2, 25 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900 2655 (+105)
                      093 669 7181
 • Email: baohanh@ankhang.com.vn
 • [Bản đồ đường đi]

1900 2655

(08:00 - 20:00)

Chat Facebook

(08:00 - 20:00)

Chat Zalo

(08:00 - 20:00)

Tiktok