Tất cả có 11 HP

 • Máy Scan HP ScanJet Pro 3600 f1 (20G06A) HP
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Công nghệ Scan: ADF, công nghệ CIS, flatbed
  + Tính năng kỹ thuật số: Send to email; Send to PC
  + Scan up to 30 trang/phút - 60 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi (ADF), up to 1200 x 1200 dpi (scan màu/đơn sắc, flatbed)
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 60 tờ
  + Giao tiếp: USB 3.0
  + Bộ nhớ: 256MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Pro 2000 s2 (6FW06A) HP
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: máy scan giấy rời
  + Công nghệ scan: CMOS CIS
  + Scan hai mặt ADF
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to PC
  + Scan up to 35 trang/phút - 70 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 50 tờ
  + Giao tiếp: USB 3.0
  + Bộ nhớ: 256MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (L2763A) HP
  Giá bán: 84.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: Flatbed, ADF
  + Công nghệ scan: CCD, CIS
  + Scan hai mặt ADF
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to e-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL
  + Scan up to 120 trang/phút - 240 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 200 tờ
  + Giao tiếp: USB, Ethernet
  + Bộ nhớ: 3584 MB (3.5GB)
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 (6FW10A) HP
  Giá bán: 30.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: máy scan giấy rời
  + Công nghệ scan: CMOS CIS
  + Scan hai mặt ADF, không dây
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to PC; Scan to USB Drive; Scan to Email; Scan to Network Folder; Scan to SharePoint; Scan to Shortcut; Scan to Cloud
  + Scan up to 75 trang/phút - 150 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 80 tờ
  + Giao tiếp: USB 3.0, Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
  + Bộ nhớ: 1GB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A) HP
  Giá bán: 24.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: máy scan giấy rời
  + Công nghệ scan: CMOS CIS
  + Scan hai mặt ADF
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to PC; Scan to USB Drive
  + Scan up to 75 trang/phút - 150 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 80 tờ
  + Giao tiếp: USB 3.0, Hi-Speed USB 2.0
  + Bộ nhớ: 512MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 (6FW09A) HP
  Giá bán: 19.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: máy scan giấy rời
  + Công nghệ scan: CMOS CIS
  + Scan hai mặt ADF
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to PC; Scan to USB Drive
  + Scan up to 65 trang/phút - 130 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 80 tờ
  + Giao tiếp: USB 3.0
  + Bộ nhớ: 512MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A) HP
  Giá bán: 15.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: máy scan giấy rời
  + Công nghệ scan: CMOS CIS
  + Scan hai mặt ADF, không dây
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to PC; Scan to USB Drive; Scan to Email; Scan to Network Folder; Scan to SharePoint; Scan to Shortcut; Scan to Cloud
  + Scan up to 40 trang/phút - 80 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 50 tờ
  + Giao tiếp: Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
  + Bộ nhớ: 512MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 s4 (6FW07A) HP
  Giá bán: 10.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại máy Scan: máy scan giấy rời
  + Công nghệ scan: CMOS CIS
  + Scan hai mặt ADF
  + Tính năng kỹ thuật số: Scan to PC, Scan to USB Drive
  + Scan up to 40 trang/phút - 80 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 50 tờ
  + Giao tiếp: USB 3.0
  + Bộ nhớ: 256MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 (20G08A) HP
  Giá bán: 36.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Công nghệ Scan: ADF, công nghệ CIS, flatbed
  + Tính năng kỹ thuật số: Send to email (Lưu trữ lên tới 50 email); Send to PC; Send to network folder
  + Scan up to 50 trang/phút - 100 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi (ADF), up to 1200 x 1200 dpi (flatbed)
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 100 tờ
  + Giao tiếp: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct
  + Bộ nhớ: 1GB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Pro N4600 fnw1 (20G07A) HP
  Giá bán: 24.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Công nghệ Scan: ADF, công nghệ CIS, flatbed
  + Tính năng kỹ thuật số: Send to email (Lưu trữ lên tới 50 email); Send to PC; Send to network folder
  + Scan up to 40 trang/phút - 80 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi (ADF), up to 1200 x 1200 dpi (flatbed)
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 100 tờ
  + Giao tiếp: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct
  + Bộ nhớ: 512MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


 • Máy Scan HP ScanJet Pro 2600 f1 (20G05A) HP
  Giá bán: 7.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng tại trung tâm bảo hành
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Công nghệ Scan: ADF, công nghệ CIS, flatbed
  + Tính năng kỹ thuật số: Send to email; Send to PC
  + Scan up to 25 trang/phút - 50 hình/phút
  + Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi (ADF), up to 1200 x 1200 dpi (flatbed)
  + Nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn, 60 tờ
  + Giao tiếp: USB 2.0
  + Bộ nhớ: 256MB
  Khuyến mại:

  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


Thương hiệu
Sản phẩm bạn vừa xem

Cơ sở 1

Cơ sở 2

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

 • Tầng 2, 25 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900 2655 (+105)
                      093 669 7181
 • Email: baohanh@ankhang.com.vn
 • [Bản đồ đường đi]

1900 2655

(08:00 - 20:00)

Chat Facebook

(08:00 - 20:00)

Chat Zalo

(08:00 - 20:00)

Tiktok