• - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1550 - TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  2.050.000 VNĐ

  Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1550
  Giá bán: 2.050.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1550
  + - TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC
  + - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP
 • - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1310 - TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  1.230.000 VNĐ

  Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1310
  Giá bán: 1.230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Module quang HIKVISION HK-1.25G-20-1310
  + - TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC
  + - mode đơn và sợi quang đơn,20km,0~70℃,SFP
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3D2228P - 24 cổng 100M Ethernet thường - 4 cổng 1000M Ethernet thường - 4 cổng combo 1000M quang/thường - 1 cổng console - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  29.320.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3D2228P
  Giá bán: 29.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3D2228P
  + - 24 cổng 100M Ethernet thường
  + - 4 cổng 1000M Ethernet thường
  + - 4 cổng combo 1000M quang/thường
  + - 1 cổng console
  + - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3D2216P - 16 cổng 100M Ethernet thường - 2 cổng 1000M Ethernet thường - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang) - 1 cổng console - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  24.890.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3D2216P
  Giá bán: 24.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3D2216P
  + - 16 cổng 100M Ethernet thường
  + - 2 cổng 1000M Ethernet thường
  + - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang)
  + - 1 cổng console
  + - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3D2208P - 8 cổng 100M Ethernet thường - 2 cổng 1000M Ethernet thường - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang) - 1 cổng console - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  15.680.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3D2208P
  Giá bán: 15.680.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3D2208P
  + - 8 cổng 100M Ethernet thường
  + - 2 cổng 1000M Ethernet thường
  + - 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang)
  + - 1 cổng console
  + - Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E - Lớp 2, 24 cổng 100M PoE - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 370W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  21.480.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E
  Giá bán: 21.480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E
  + - Lớp 2, 24 cổng 100M PoE
  + - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 370W
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E - Lớp 2, 16 cổng 100M PoE - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 230W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  12.610.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E
  Giá bán: 12.610.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E
  + - Lớp 2, 16 cổng 100M PoE
  + - 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 230W
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E - Lớp 2, 8 cổng 100M PoE - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 123W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  5.800.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E
  Giá bán: 5.800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E
  + - Lớp 2, 8 cổng 100M PoE
  + - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 123W
 • - Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E - Lớp 2, 4 cổng 100M PoE - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at - Tổng công suất PoE 58W Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  2.110.000 VNĐ

  Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E
  Giá bán: 2.110.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E
  + - Lớp 2, 4 cổng 100M PoE
  + - 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at
  + - Tổng công suất PoE 58W
 • Vỏ che camera ngoài trời loại lớn Xem ngay

  800.000 VNĐ

  Vỏ che camera HIKVISION VC-04
  Giá bán: 800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Vỏ che camera ngoài trời loại lớn
 • - Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision - Input: AC 220-240V /50Hz - Output: DC 12V – 30A - Cấp nguồn cho hệ thống 24- 32 camera Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  1.100.000 VNĐ

  Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision
  Giá bán: 1.100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 30A cho camera HiKvision
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - Output: DC 12V – 30A
  + - Cấp nguồn cho hệ thống 24- 32 camera
 • - Nguồn tổng camera 20A chuyên dụng cho hệ thống camera - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 20A - Cấp nguồn cho hệ thống dưới 20 camera Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  850.000 VNĐ

  Nguồn tổng 20A cho camera HiKvision
  Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng camera 20A chuyên dụng cho hệ thống camera
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - OutPut: DC 12V – 20A
  + - Cấp nguồn cho hệ thống dưới 20 camera
 • - Nguồn tổng 15A cho hệ thống camera chuyên dụng - Input: AC 220-240V /50Hz - Output: DC 12V – 15.A - Cấp nguồn cho hệ thống 10 - 16 camera - Ko kèm Jac nguồn Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  700.000 VNĐ

  Nguồn tổng 15A cho camera HiKvision
  Giá bán: 700.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 15A cho hệ thống camera chuyên dụng
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - Output: DC 12V – 15.A
  + - Cấp nguồn cho hệ thống 10 - 16 camera
  + - Ko kèm Jac nguồn
 • - Nguồn tổng 10A cho camera HiKvision - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 10.A - Ko kèm Jac nguồn Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  600.000 VNĐ

  Nguồn tổng 10A cho camera HiKvision
  Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 10A cho camera HiKvision
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - OutPut: DC 12V – 10.A
  + - Ko kèm Jac nguồn
 • - Nguồn tổng 5A cho camera HiKvision - Input: AC 220-240V /50Hz - OutPut: DC 12V – 5.A Chưa có VAT - Ko kèm Jac nguồn Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  320.000 VNĐ

  Nguồn tổng 5A cho camera HiKvision
  Giá bán: 320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Nguồn tổng 5A cho camera HiKvision
  + - Input: AC 220-240V /50Hz
  + - OutPut: DC 12V – 5.A Chưa có VAT
  + - Ko kèm Jac nguồn
 • - Chân đế camera HiKvision CD205 - Chân đế dùng ngoài trời - Chất liệu: thép dày sơn tĩnh điện - Màu: Trắng Xem ngay

  220.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision CD205
  Giá bán: 220.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế camera HiKvision CD205
  + - Chân đế dùng ngoài trời
  + - Chất liệu: thép dày sơn tĩnh điện
  + - Màu: Trắng
 • - Chân đế dùng trong nhà bằng thép mạ Xem ngay

  120.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision CD103
  Giá bán: 120.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế dùng trong nhà bằng thép mạ
 • - Chân đế camera Speed Dome - Chân đế lắp trần - Chất liệu nhôm, màu trắng - Lắp đặt trong nhà và ngoài trời Xem ngay

  750.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision DS-1661ZJ
  Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế camera Speed Dome
  + - Chân đế lắp trần
  + - Chất liệu nhôm, màu trắng
  + - Lắp đặt trong nhà và ngoài trời
 • - Chân đế treo trần loại ngắn - Chân đế cho Speed Dome - Màu trắng Xem ngay

  450.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision DS-1663ZJ
  Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế treo trần loại ngắn
  + - Chân đế cho Speed Dome
  + - Màu trắng
 • - Chân đế treo tường, lắp ngoài trời - Chân đế cho Speed Dome - Màu trắng - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước Φ176.8 x 194 x 419.5mm Xem ngay

  640.000 VNĐ

  Chân đế camera HiKvision DS-1602ZJ
  Giá bán: 640.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Chân đế treo tường, lắp ngoài trời
  + - Chân đế cho Speed Dome
  + - Màu trắng
  + - Chất liệu: Hợp kim nhôm
  + - Kích thước Φ176.8 x 194 x 419.5mm
Sản phẩm bạn vừa xem
CƠ SỞ 1 Số 210 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3537 9888
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi] - [Hình ảnh showroom]
CƠ SỞ 2 Số 31 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu
Cầu Giấy, Hà Nội. (The Premier)
Điện thoại: 1900 2655
                    0399 655 368
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi] - [Hình ảnh showroom]
Trung tâm bảo hành Tầng 3, 210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2655 (+105)
                    093 669 7181
Email: baohanh@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2017 Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông An Khang. GPKD số 010203839 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp.