• Model : SDS/128GB - Dung lượng : 128GB | Loại: SD - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  740.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 128GB SDHC Canvas Select - SDS/128GB
  Giá bán: 740.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDS/128GB
  + - Dung lượng : 128GB | Loại: SD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDS/64GB - Dung lượng : 64GB | Loại: SD - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  450.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 64GB SDHC Canvas Select - SDS/64GB
  Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDS/64GB
  + - Dung lượng : 64GB | Loại: SD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDS/32GB - Dung lượng : 32GB | Loại: SD - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  255.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 32GB SDHC Canvas Select - SDS/32GB
  Giá bán: 255.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDS/32GB
  + - Dung lượng : 32GB | Loại: SD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDS/16GB - Dung lượng : 16GB | Loại: SD - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  115.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 16GB SDHC Canvas Select - SDS/16GB
  Giá bán: 115.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDS/16GB
  + - Dung lượng : 16GB | Loại: SD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCR/128GB - Dung lượng : 128GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc và 70MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  920.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 128GB microSDHC Canvas React - SDCR/128GB
  Giá bán: 920.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCR/128GB
  + - Dung lượng : 128GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc và 70MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCR/64GB - Dung lượng : 64GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc và 70MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  480.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 64GB microSDHC Canvas React - SDCR/64GB
  Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCR/64GB
  + - Dung lượng : 64GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc và 70MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCR/32GB - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc và 70MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  320.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 32GB microSDHC Canvas React - SDCR/32GB
  Giá bán: 320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCR/32GB
  + - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc và 70MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCG2/128GB - Dung lượng : 128GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  880.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 128GB microSDHC Canvas Go - SDCG2/128GB
  Giá bán: 880.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCG2/128GB
  + - Dung lượng : 128GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCG2/64GB - Dung lượng : 64GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  440.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 64GB microSDHC Canvas Go - SDCG2/64GB
  Giá bán: 440.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCG2/64GB
  + - Dung lượng : 64GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCG2/32GB - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  280.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 32GB microSDHC Canvas Go - SDCG2/32GB
  Giá bán: 280.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCG2/32GB
  + - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 90MB/giây đọc và 45MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCS/256GB - Dung lượng : 256GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-256GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  900.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 256GB microSDHC Canvas - SDCS/256GB
  Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCS/256GB
  + - Dung lượng : 256GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-256GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCS2/128GB - Dung lượng : 128GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-256GB) - Điện áp : 3,3V - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  470.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 128GB microSDHC Canvas - SDCS2/128GB
  Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCS2/128GB
  + - Dung lượng : 128GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 80MB/giây đọc và 10MB/giây ghi
  + - Định dạng : FAT32 (SDHC 16GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-256GB)
  + - Điện áp : 3,3V
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • Model : SDCS2/64GB - Dung lượng : 64GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc - Định dạng : exFAT - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0 - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C - Bảo hành : 60 tháng Xem ngay Bảo hành: 60 tháng

  240.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus - SDCS2/64GB
  Giá bán: 240.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Model : SDCS2/64GB
  + - Dung lượng : 64GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc
  + - Định dạng : exFAT
  + - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0
  + - Nhiệt độ hoạt động : -25°C~85°C
  + - Bảo hành : 60 tháng
 • * Model : SDCS2/32GBSP - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc - Kích thước : 11mm x 15mm x 1mm (microSD) - Định dạng : FAT 32 * Tính năng - Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà - Độ tương thích và ổn định cao Xem ngay

  130.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 32GB micSDHC Canvas Select Plus - SDCS2/32GBSP
  Giá bán: 130.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + * Model : SDCS2/32GBSP
  + - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : 100MB/giây đọc
  + - Kích thước : 11mm x 15mm x 1mm (microSD)
  + - Định dạng : FAT 32
  + * Tính năng
  + - Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà
  + - Độ tương thích và ổn định cao
 • Thẻ Nhớ Kingston 16GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dung lượng lên đến 512 GB Tương thích với các thiết bị Android và được thiết kế với hiệu năng được xếp hạng A1 Xem ngay Bảo hành: 60 Tháng

  100.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingston 16GB micSDHC-SDCS2/16GBSP
  Giá bán: 100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:60 Tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Thẻ Nhớ Kingston 16GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10
  + Dung lượng lên đến 512 GB
  + Tương thích với các thiết bị Android và được thiết kế với hiệu năng được xếp hạng A1
 • * Model : KMAX32GMCSDUHSP-1 - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi : Upto 80MBps/10MBps - Speed Class UHS-I (U1) - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0 * Tính năng - Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà - Độ tương thích và ổn định cao - Thuật toán giảm wear và tính năng ECC Xem ngay

  150.000 VNĐ

  Thẻ Nhớ Kingmax 32GB Micro SD Card - KM32GMCSDUHSP
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + * Model : KMAX32GMCSDUHSP-1
  + - Dung lượng : 32GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi : Upto 80MBps/10MBps
  + - Speed Class UHS-I (U1)
  + - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0
  + * Tính năng
  + - Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà
  + - Độ tương thích và ổn định cao
  + - Thuật toán giảm wear và tính năng ECC
 • Dung lượng: 32GB | Loại: MicroSD Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 80MBps/10MBps Speed Class: UHS-I (U1) Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0 Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà Độ tương thích và ổn định cao Thuật toán giảm wear và tính năng ECC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  130.000 VNĐ 150.000 VNĐ

  Thẻ nhớ Kingmax 32GB UHS-I U1- KMAX32GMCSDUHSP-1
  Giá bán: 130.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Dung lượng: 32GB | Loại: MicroSD
  + Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 80MBps/10MBps
  + Speed Class: UHS-I (U1)
  + Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0
  + Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà
  + Độ tương thích và ổn định cao
  + Thuật toán giảm wear và tính năng ECC
 • - Model: KMAX16GMCSDUHSP-1 - Dung lượng: 16GB | Loại: MicroSD - Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 80MBps/10MBps - Speed Class: UHS-I (U1) - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0 - Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà - Độ tương thích và ổn định cao - Thuật toán giảm wear và tính năng ECC Xem ngay Bảo hành: 12 tháng

  110.000 VNĐ 120.000 VNĐ

  Thẻ nhớ Kingmax 16GB UHS-I U1 - KMAX16GMCSDUHSP-1
  Giá bán: 110.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Model: KMAX16GMCSDUHSP-1
  + - Dung lượng: 16GB | Loại: MicroSD
  + - Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 80MBps/10MBps
  + - Speed Class: UHS-I (U1)
  + - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật SDA 3.0
  + - Hỗ trợ ghi video Full HD mượt mà
  + - Độ tương thích và ổn định cao
  + - Thuật toán giảm wear và tính năng ECC
 • Hãng sản xuất : SSK Loại thẻ nhớ SD Card Mini SD Card Multi Media Card Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo • Memory Stick Pro Duo Compact Flash Micro Driver xD-Picture Card Smart MediaMemory Stick PRO High speed • MMC4.0 • MMC Plus RS-MMC RS-MMC4.0 SDHC microSD xD-TypeH xD-TypeM SDcard ver1.1 CF HDD Memory Stick Rom T-flash miniSDHC Kết nối: USB2.0 Xem ngay Bảo hành: 03 tháng

  190.000 VNĐ

  Đầu đọc thẻ SSK - All in one
  Giá bán: 190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:03 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Hãng sản xuất : SSK
  + Loại thẻ nhớ
  + SD Card
  + Mini SD Card
  + Multi Media Card
  + Memory Stick
  + Memory Stick Pro
  + Memory Stick Duo
  + • Memory Stick Pro Duo
  + Compact Flash
  + Micro Driver
  + xD-Picture Card
  + Smart MediaMemory Stick PRO High speed
  + • MMC4.0
  + •
  + MMC Plus
  + RS-MMC
  + RS-MMC4.0
  + SDHC
  + microSD
  + xD-TypeH
  + xD-TypeM
  + SDcard ver1.1
  + CF HDD
  + Memory Stick Rom
  + T-flash
  + miniSDHC
  + Kết nối: USB2.0
  Khuyến mại:
  - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.
Sản phẩm bạn vừa xem
CƠ SỞ 1 Số 210 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3537 9888
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi] - [Hình ảnh showroom]
CƠ SỞ 2 Số 31 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu
Cầu Giấy, Hà Nội. (The Premier)
Điện thoại: 1900 2655
                    0399 655 368
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi] - [Hình ảnh showroom]
Trung tâm bảo hành Tầng 3, 210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2655 (+105)
                    093 669 7181
Email: baohanh@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2017 Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông An Khang. GPKD số 010203839 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp.