Tất cả có 320 Laptop Cao Cấp

  • MacBook Pro 13 inch - Space Grey - Apple M1 Chip - SSD 256GB Apple
    Giá bán: 32.890.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU
    + RAM 8GB
    + SSD 256GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Tích hợp: Touch Bar and Touch ID
    + Color Space Grey (Xám)
    + Weight 1.4 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - bản SSD 2TB - Gold Apple
    Giá bán: 46.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 2TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - bản SSD 1TB - Gold Apple
    Giá bán: 37.290.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 1TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - 512GB - Gold bản RAM 16GB Apple
    Giá bán: 37.290.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 16GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - 512GB - Gold Apple
    Giá bán: 31.990.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - bản SSD 2TB - Sliver Apple
    Giá bán: 46.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 2TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Sliver
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - bản SSD 1TB - Sliver Apple
    Giá bán: 37.290.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 1TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Sliver
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - 512GB - Sliver bản RAM 16GB Apple
    Giá bán: 37.290.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 16GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Sliver (Bạc)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - 512GB - Sliver Apple
    Giá bán: 31.990.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Sliver (Bạc)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - bản SSD 2TB - Grey Apple
    Giá bán: 46.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 2TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Space Grey (Xám)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - bản SSD 1TB - Grey Apple
    Giá bán: 37.290.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 1TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Space Grey (Xám)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - 512GB - Grey bản RAM 16GB Apple
    Giá bán: 37.290.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 16GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Space Grey (Xám)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 8C GPU - 512GB - Grey Apple
    Giá bán: 31.990.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 8-core GPU
    + Color Space Grey (Xám)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - bản SSD 1TB - Gold Apple
    Giá bán: 35.190.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 1TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - bản SSD 512GB - Gold Apple
    Giá bán: 30.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - 256GB - Gold bản RAM 16GB Apple
    Giá bán: 30.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 16GB
    + SSD 256GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - 256GB - Gold Apple
    Giá bán: 25.390.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 256GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Gold (Vàng)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - bản SSD 1TB - Sliver Apple
    Giá bán: 35.190.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 1TB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Sliver (Bạc)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - bản SSD 512GB - Sliver Apple
    Giá bán: 30.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 8GB
    + SSD 512GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Sliver (Bạc)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


  • MacBook Air 13 inch M1 8C CPU - 7C GPU - 256GB - Sliver bản RAM 16GB Apple
    Giá bán: 30.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:12 tháng chính hãng tại TTBH ủy quyền FPT.
    Kho hàng:
    Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    + CPU Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
    + RAM 16GB
    + SSD 256GB
    + Display 13.3 inches, Retina (2560 x 1600)
    + VGA 7-core GPU
    + Color Sliver (Bạc)
    + Weight 1.29 Kg
    + OS macOS
    Khuyến mại:

    - Bàn di chuột 2 li
    - Tặng gói dịch vụ bảo trì, vệ sinh laptop trong 2 năm.
    - Sản phẩm này không hỗ trợ miễn phí quẹt thẻ.


prev 2 3 4 5 6 7 8 next
Thương hiệu
Mức giá
CPU
Tốc độ CPU
Dung lượng RAM
Dung lượng ổ cứng
Card đồ họa
Kích thước màn hình
Kiểu màn hình
Pin
Hệ điều hành
Cân nặng
Vỏ
Màu sắc
Xuất xứ
Bảo hành
Sản phẩm bạn vừa xem

Cơ sở 1

Cơ sở 2

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  • Tầng 3,210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900 2655 (+105)
    093 669 7181
  • Email:baohanh@ankhang.vn
  • [Bản đồ đường đi]