Tất cả có 18 Máy chủ Lenovo

 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 8871-G2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 8871-F2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB
  + Memory: Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 8871-D2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 8871-C2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 5462-G2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 5462-F2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 5462-D2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 5462-C2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 100TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: Lenovo XClarity; IMM2.1; one IMM dedicated port & one shared; optional remote presence; Predictive Failure Analysis; LEDs
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3500 M5 5464-G2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 122.9 TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: IMM2 with dedicated management port (optional remote presence)
  + Power supply: 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3500 M5 5464-F2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 122.9 TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: IMM2 with dedicated management port (optional remote presence)
  + Power supply: 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3500 M5 5464-D2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB
  + Memory: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 122.9 TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: IMM2 with dedicated management port (optional remote presence)
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3500 M5 5464-C2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
  + Memory: Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 122.9 TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: IMM2 with dedicated management port (optional remote presence)
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3500 M5 5464-B2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1866MHz/15MB
  + Memory: 8GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage: 122.9 TB
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
  + System Management: IMM2 with dedicated management port (optional remote presence)
  + Power supply: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply 1/2
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M4 7915-D3A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel® Xeon® Processor 6C E5-2630 v2 (2.60 GHz, 15M Cache)
  + Memory: 1 x 8GB PC3-10600 DDR3 1333Mhz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Bays: 16 x 2.5" or 6 x 3.5" HDD or 32 x SSDs
  + Max Storage Internal: 16TB (2.5" model ) or 18TB (3.5" model) SAS / SATA
  + Graphic Memory: 16MB
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M4 7915-D2A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel® Xeon® Processor 6C E5-2630 (2.30 GHz, 15M Cache)
  + CPU Std/Max: 1/2
  + Memory: 1 x 8GB PC3-10600 DDR3 1333Mhz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  + Max Storage Internal: 16TB (2.5" model ) or 18TB (3.5" model) SAS/SATA
  + Graphic Memory: 16MB
 • Máy chủ Lenovo System x3250 M6 3633-C4A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 4C E3-1230v5 80W 3.4GHz/2133MHz/8MB
  + Memory: 4GB PC4-17000 DDR3 2133Mhz UDIMM
  + DIMM (std/max): Up to 64 GB via four slots (UDIMM)
  + HDD: HotPlug 2.5" SAS/ SATA
  + Bays: Up to 4x3.5-inch or 8x2.5-inch HDDs
  + Raid Controller: ServeRAID M1210 SAS/ SATA Controller
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
 • Máy chủ Lenovo System x3250 M6 3633-B4A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz/8MB
  + Memory: 4GB PC4-17000 DDR3 2133Mhz UDIMM
  + DIMM (std/max): Up to 64 GB via four slots (UDIMM)
  + HDD: HotPlug 2.5inch SAS/ SATA
  + Raid Controller: ServeRAID M1210 SAS/ SATA Controller
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB
 • Máy chủ Lenovo System x3100 M5 5457-C3A Lenovo
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng.
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + CPU: Intel Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB
  + Memory: 4GB PC3-12800 DDR3 1600Mhz UDIMM
  + DIMM (std/max): Up to 32 GB via four slots (UDIMM)
  + HDD: Simple Swap 3.5" SATA
  + Graphic Memory: Matrox G200eR2 with 16 MB memory
Thương hiệu
CPU
Dung lượng RAM
Dung lượng ổ cứng
Card đồ họa
Hệ điều hành
Bảo hành
Sản phẩm bạn vừa xem

Cơ sở 1

Cơ sở 2

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

 • Tầng 3,210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900 2655 (+105)
  093 669 7181
 • Email:baohanh@ankhang.vn
 • [Bản đồ đường đi]